W roku szkolnym 2022/23 przy współpracy z MCDN w Tarnowie będą miały miejsce szkolenia dla kapłanów według następującego harmonogramu: