Funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Nauczycieli i Wychowawców pełni ks. dr Grzegorz Franczyk – Diecezjalny Wizytator Nauki Religii. Głównym kanałem informacyjnym Duszpasterstwa jest strona na FB:

Facebook Duszpasterstwa