Funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Nauczycieli i Wychowawców pełni ks. dr Andrzej Jasnos – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Głównym kanałem informacyjnym Duszpasterstwa jest strona na FB:

Facebook Duszpasterstwa