POBIERZ

Kwestionariusz dla proboszcza przed wizytacją kanoniczną parafii PDF DOC

.

Kwestionariusz dla katechety przed wizytacją kanoniczną parafii PDF DOC

.

Formularz sprawozdania dla KWK KEP DOC

.

Wniosek o wydanie skierowania do nauczania religii PDF DOC

.

Wniosek o cofnięcie skierowania do nauczania religii PDF DOC

.

Arkusz sprawozdania z egzaminu przed bierzmowaniem PDF DOC

.

Oświadczenie rodziców ws. uczęszczania dziecka na lekcje religii PDF DOC

.

Oświadczenie ucznia pełnoletniego ws. uczęszczania na lekcje religii PDF DOC

.

Plan lekcji PDF DOC