KONTAKT

Wydział Katechetyczny

Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6

tel. 14-631-73-50

e-mail: katechezatarnow@gmail.com