AKTUALNOŚĆ MYŚLI SPOŁECZNO-EDUKACYJNEJ BŁ. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Konferencja realizowana w formie hybrydowej

przez MCDN Ośrodek w Tarnowie

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

„AKTUALNOŚĆ MYŚLI SPOŁECZNO-EDUKACYJNEJ BŁ. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO”

08.11.2021 r.

Ideą konferencji jest włączenie się w obchody Roku Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego poprzez przybliżenie poglądów społecznych i wychowawczych oraz nauki Prymasa Tysiąclecia. Program konferencji wpisuje się także w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego. Konferencja została objęta honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak. Konferencja uzyskała także patronat medialny RDN Małopolska oraz Tarnowskiego Gościa Niedzielnego.

Czytaj więcej

Informacja o warsztatach dla katechetów organizowanych w MCDN w Tarnowie

Zainteresowanych katechetów zapraszam na kolejne warsztaty w roku katechetycznym 2021/2022 pt. ”Katecheza XXI wieku – wyzwania współczesnej katechezy”.

Katecheta jest wychowawcą, nauczycielem wiary, świadkiem wartości i ideałów chrześcijańskich. Celem katechezy jest głoszenie orędzia zbawczego, a tym samym doprowadzanie uczniów do Chrystusa. Zadaniem katechezy jest wprowadzanie dzieci i młodzieży w świat wartości ewangelicznych; pomaganie im w stawaniu się sobą na wzór Chrystusa. Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na trudności, jakie może napotkać nauczyciel religii podejmując powyższe zadania w szkole XXI wieku oraz pokazanie możliwych sposobów podjęcia dialogu z uczniami, którzy odchodzą od Boga. Katecheta to także nauczyciel, który może troszczyć się o rozwijanie talentów swoich uczniów. Omawiane treści w czasie szkolenia:

Czytaj więcej

Pielgrzymka katechetów, nauczycieli i wychowawców do Chorzelowa – informacja o zaświadczeniach

Program pielgrzymki nauczycieli, wychowawców i katechetów

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w ChorzelowieSobota, 9 października 2021 r.

1000 – przyjazd, rejestracja, odbiór zaświadczeń

1030 – rozpoczęcie spotkania w Sanktuarium:

            – powitanie (ks. Tomasz Lelito – dyr. Wydziału Katechetycznego, ks. Andrzej Jasnos – Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców)

            – słowo Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie (ks. prałat Andrzej Rams) 

1100 – Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bpa Stanisława Salaterskiego

1200 – przerwa (symboliczny posiłek, modlitwa indywidualna w Sanktuarium)

1300 – konferencja:

            – Ojciec Michał Boym SJ – Polski Marco Polo (Agnieszka Couderq-Kubas, wiceprezes Fundacji “Michał Boym”, O. Jacek Gniadek, prezes Stowarzyszenia “Sinicum” im. Michała Boyma SJ) Ok. 1400 – zakończenie pielgrzymki

W imieniu Pani Elżbiety Cibor (MCDN) zamieszczam informacje związane z możliwością uzyskania zaświadczenia do szkoły z pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie, która odbędzie się 9 października 2021.

Czytaj więcej