WSPÓŁPRACA Z MAŁPOPOLSKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 ks.  dr hab. Jacek Siewiora

Nauczyciel konsultant ds. katechezy i wychowania

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

 • katecheza
 • dydaktyka
 • wychowanie

Wykształcenie: dr hab. nauk teologicznych w zakresie katechetyki

Kontakt: (+48)14 688 88 10 wew. 113

Napisz wiadomość j.siewiora@mcdn.edu.pl

Źródło: Nauczyciele konsultanci Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie ul. Nowy Świat 30 – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (mcdn.edu.pl)


Pani mgr Elżbieta Cibor

Doradca metodyczny nauczycieli religii

telefon: 604 973 395

e-mail: e.cibor@mcdn.edu.pl

Dyżur:

 • MCDN Ośrodek w Tarnowie: wtorek i środa 14:00 – 16:00
 • ZSG w Nieszkowicach Małych: poniedziałek 13:00 – 15:00 oraz piątek 10:30 – 13:30

Wspomaganie nauczycieli religii  w zakresie:

Zadania główne:

 • rozwijania umiejętności metodycznych,
 •  planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów,
 •  opracowywania, doboru i adaptacji programów nauczania,
 • podejmowania działań innowacyjnych,
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;

Oferta na rok szkolny 2020/2021:

 • Objęcie opieką nauczycieli rozpoczynających pracę;
 • Wspieranie w zakresie merytorycznym na drodze awansu zawodowego;
 • Obserwowanie i opiniowanie pracy nauczycieli na drodze awansu zawodowego;
 • Organizacja warsztatów dla nauczycieli na temat nowoczesnych metod nauczania;
 • Prowadzenie sieci współpracy;
 • Prowadzenie konsultacji indywidualnych;
 • Prowadzenie zajęć otwartych;
 • Gromadzenie i przekazywanie informacji pedagogicznych; Współpraca z instytucjami oświatowymi.

Źródło: E. Cibor – PORTFOLIO Link do strony MCDN