XVII EDYCJA PROJEKTU “MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA”

Do 9 października szkoły z Małopolski mogą rejestrować się do XVII edycji projektu
organizowanego corocznie przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w
Krakowie.

Projekt realizowany jest w roku szkolnym na terenie województwa małopolskiego i
skierowany do klas VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Deklarację uczestnictwa wraz z projektem działań należy przesłać do 9 października br. (liczy
się data wpływu) na adres Organizatora Projektu:
Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30
30-610 Kraków
Główną nagrodą w projekcie jest wycieczka-pielgrzymka do Włoch.

Więcej informacji w znajduje się poniższym dokumencie: