Poniżej umieszczamy szablon do wypisania świadectwa religii uczniom szkół ponadpodstawowy. Odpowiednie blankiety należy pobrać z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.