Portal KONTRARGUMENT.PL

Drodzy Katecheci!

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN zaprasza Was serdecznie do odwiedzin ich nowego portalu internetowego. Portal się nazywa KONTRARGUMENT.PL, a jego hasłem jest „Wychowanie w czasie sporów w kulturowych”. Przygotowaliśmy go w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Portal jest próbą odpowiedzi na wyzwanie jakie dla szkolnej edukacji, wychowania rodzinnego, ale także dla katechezy stanowi fakt, że dzieci i młodzież stykają się coraz częściej z podważaniem wartości małżeństwa, rodziny i płci oraz z forsowaniem zmian w sposobie rozumienia tych rzeczywistości. Dzieci i młodzież stykają się także z promowaniem tolerancji rozumianej jako rezygnacja z oceniania rzeczywistości w kategoriach dobra i zła. To wszystko może zniweczyć wieloletni trud wychowania w rodzinach, w szkole, podczas katechezy.

Tej pomocy służą trzy moduły portalu:

·  MAPA SPORÓW KULTUROWYCH. Mapa dostarcza uporządkowanej wiedzy na temat sporów kulturowych. Ma także interaktywny charakter – przy każdej ze spornych kwestii, po prezentacji stanowisk, argumentów i kontrargumentów jest moduł umożliwiający włączenie się w dyskusję.

· SOKRATEJSKI MODEL METODYCZNY. Model to szereg zaleceń, jak prowadzić zajęcia na trudne, kontrowersyjne tematy, kiedy można spodziewać się, że uczniowie będą mieli inne zdanie niż nauczyciel. Zalecenia te są inspirowane metodyką prowadzenia rozmów przez Sokratesa (stąd nazwa modelu) oraz ideą „negocjacyjnego jujitsu”

· SCENARIUSZE ZAJĘĆ. Scenariusze są praktyczną ilustracją proponowanego modelu. Dotyczą takich obszarów tematycznych jak: małżeństwo, rodzina, płeć i tolerancja. Można je bezpłatnie pobierać z portalu.  

Portal ma na celu także pomoc uczniom, którzy chcą zyskać uporządkowaną wiedzę na temat tematów, które budzą obecnie tak wiele kontrowersji. Mapa sporów jest adresowana także do nich.   

Link do protalu: https://kontrargument.pl/