II Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Filozoficzny „#Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!”

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,
zespół organizacyjny II Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego
„#Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!”
serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Konkursie.
Organizatorem Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „#Odważ się być
Mądrym#Sapere Aude!” są: I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Limanowej
i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Idea Konkursu jest owocem utrzymywanej od wielu lat pozycji lidera edukacji filozoficznej
wśród szkół powiatu limanowskiego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława
Orkana. Świadczą o tym liczne osiągnięcia uczniów na szczeblu ogólnopolskim – uzyskane
tytuły laureatów i finalistów Olimpiady Filozoficznej i innych konkursów o tej tematyce,
współpraca z uczelniami wyższymi oraz realizowany w naszym Liceum projekt Uniwersytetu
Pedagogicznego pt. „Filozofia ma sens”.
Głównym celem Konkursu jest rozwijanie samodzielnego, kreatywnego myślenia uczniów,
formowanie ich wrażliwości poznawczej w duchu wychowania do wartości, z podkreśleniem
personalizmu chrześcijańskiego, motywowanie do ciężkiej pracy i rozwoju osobistego oraz
wspieranie utalentowanych młodych ludzi z województwa małopolskiego.

Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska,
Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej
Andrzej Jeż, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Marszałek Małopolski Witold Kozłowski,
Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Starosta Myślenicki Józef Tomal, Burmistrz Miasta
Limanowa Władysław Bieda, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wójt Gminy Tymbark
Paweł Ptaszek ,Wójt Gminy Laskowa oraz Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego
w Limanowej.

Link do strony organizatorów: https://www.1lo.limanowa.pl/kronika/ii-wojewodzki-interdyscyplinarny-konkurs-filozoficzny-odwaz-sie-byc-madrymsapere-aude/

Regulamin i plakat konkursu: