FINAŁ GMINNEGO KONKURSU WIEDZY O PATRONIE ROKU W SZCZEREŻU

Gminny Konkurs Wiedzy o Patronie Roku 2024 – ,,Rodzina Ulmów”

W Szkole Podstawowej w Szczereżu za inicjowano Gminny Konkurs Wiedzy o Patronie Roku. W bieżącym roku kalendarzowym wybrano rodzinę Ulmów.

Głównym celem wydarzenia było rozpowszechnienie wiedzy o rodzinie Ulmów, propagowanie wartości takich jak dobro, piękno oraz prawda i kształtowanie postawy szacunku dla drugiego człowieka. Podkreślono również wartość rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Konkurs został objęty patronatem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz wójta Gminy Łącko Jana Dziedziny.

Konkurs został przeprowadzony w II kategoriach: plastyczny oraz wiedzy.

W konkursie wiedzy zorganizowanym 12 marca 2024r. wzięło udział 11 uczestników ze szkół podstawowych Gminy Łącko. Jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsce – Bartosz Jawor- ZSP w Jazowsku,

II miejsce – Klaudia Mazurkiewicz- SP w Szczereżu,

III miejsce – Dominik Psonak –SP w Maszkowicach.

Ponadto komisja konkursowa spośród 14 nadesłanych prac plastycznych wybrała trzy najpiękniejsze, obrazujące rodzinę Ulmów. Oto ich autorzy:

I miejsce – Zuzanna Miechur – ZSP w Kadczy,

II miejsce – Honorata Obrzud – SP w Obidzy,

III miejsce- Karolina Kołodziej – ZSP w Jazowsku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz opiekunom za przygotowanie uczniów do konkursu.

Podczas podsumowania wydarzenia obecni byli goście: ks. dr Grzegorz Franczyk – wizytator Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ks. dr Czesław Noworolnik – proboszcz parafii Łącko, ks. Jan Gwóźdź – proboszcz parafii Obidza, Jan Dziedzina – Wójt Gminy Łącko, Lucyna Citak – Dyrektor SCUW w Łącku, Patrycja Drożdż – główna księgowa placówek oświatowych oraz Barbara Kozik – przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Szczereżu. Nagrody oraz podziękowania wręczali organizatorzy: Irena Babik- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczereżu oraz nauczyciele: Katarzyna Franczyk i Renata Sady. Za organizację konkursu odpowiedzialne były również Katarzyna Majewska oraz Bożena Majerska. Organizatorzy dziękują KGW ,,Szczereżanki” za współpracę i zaangażowanie w przygotowaniu poczęstunku dla uczestników konkursu, jak również sponsorom za ufundowanie nagród.