DZIĘKUJEMY Z NIM I ZA NIEGO!

fot. Roman Bojdo.

Wraz z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Andrzejem Jeżem, Biskupem Tarnowskim pragniemy dołączyć się do podziękowań dla wszystkich, którzy mieli odwagę w ostatnim czasie stanąć w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II. Ksiądz Biskup w wydanym komunikacie napisał: “Pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie za wszelkie działania podejmowane przez tarnowskich Diecezjan zarówno w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II, jak i na rzecz promowania ogromnego dziedzictwa, które po sobie pozostawił”.

Szczególne podziękowania składamy na ręce wszystkich katechetów, nauczycieli, wychowawców, a przede wszystkim uczniów naszej diecezji, którzy z ogromnym zaangażowaniem podjęli szereg inicjatyw, aby przypomnieć o dziedzictwie św. Jana Pawła II i stanąć w obronie jego dobrego imienia.

W odpowiedzi na słowo Księdza Biskupa Andrzeja Jeża, Biskupa Tarnowskiego zapraszamy, aby w dniu 2 kwietnia podjąć szczególną modlitwę przez orędownictwo św. Jana Pawła II za naszą Ojczyznę, by trwała i w przyszłości wytrwała w blasku Chrystusowej prawdy, która niesie wyzwolenie z zamętu, kłamstwa i zła oraz prowadzi do pokoju i prawdziwego szczęścia.

Święty Janie Pawle Wielki – módl się za nami!