NASZE ODPOWIEDZIALNE ŚWIADECTWO

Odpowiadając na apel Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie przygotował portrety Świętego Jana Pawła II.

W nawiązaniu do słów Wielkiego Polaka „Polska stała się w naszych czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa”, wypowiedzianych w 1979 roku, zachęcamy, by nasze przedszkola, szkoły oraz inne placówki oświatowe i wychowawcze przez umieszczenie w nich portretu Świętego Jana Pawła II stały się przestrzenią, gdzie wyrazimy nasze przywiązanie do Osoby Jana Pawła II.

Pani Kurator, zachęcała: „Niech Jego dobra twarz wita młodych ludzi, pracowników i gości. Bądźmy ludźmi honoru. Budujmy wspólnotę odważnych obrońców Wielkiego Polaka. Stańmy przy Nim tak, jak On stanął przy nas”.

Zachęcamy Rodziców, Dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i wychowawczych, Nauczycieli oraz Katechetów do włączenia się w to dzieło i dania odpowiedniego świadectwa w naszej diecezji.

Portrety są dostępne w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.