OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA “WOLONTARIAT W PRAKTYCE”.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej zapraszają wszystkich nauczycieli: katechetów, opiekunów Szkolnych Kół Caritas, Klubów Wolontariackich, Samorządów Uczniowskich, innych organizacji zajmujących się działaniami z zakresu wolontariatu, wychowawców klas, świetlic, burs szkolnych, pedagogów szkolnych do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji “WOLONTARIAT W PRAKTYCE SZKOLNEJ”, która odbędzie się dnia 23 marca 2023 r. w sali konferencyjnej MCDN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w formie zaświadczenia. Ideą konferencji jest przybliżenie nauczycielom potrzeby wychowania dzieci i młodzieży do wolontariatu, właściwej formacji młodego pokolenia do wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, kształtowanie potrzeby zrozumienia i szacunku dla działań podejmowanych w ramach szeroko pojętego wolontariatu na rzecz osoby i wspólnoty osób. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Zapisów można dokonać pod następującymi linkami:

FORMA STACJONARNA: https://srs.mcdn.edu.pl/tarnow/wolontariat-w-praktyce-szkolnej-forma-stacjonarna/

FORMA ONLINE: https://srs.mcdn.edu.pl/tarnow/wolontariat-w-praktyce-szkolnej-forma-online/

W załączniku szczegółowy program Konferencji.