MIĘDZYNARODOWE KONKURSY – BIBLIJNY I FOTOGRAFICZNY

Konkurs przygotowały dwie oławskie szkoły – Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego i Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Olimpijczyków, pragnące rozbudzić wśród młodzieży zainteresowanie Biblią zarówno w aspekcie treści moralnych oraz duchowych, jak też dzieła o ogromnym potencjale artystycznych inspiracji.
Konkurs składa się z dwóch oddzielnych przedsięwzięć: Wielkiego Testu ze Znajomości Biblii i Konkursu Fotograficznego „Inspiracje Biblijne”. Oba Konkursy skierowane są do młodzieży szkolnej od 14 do 18 lat, uczącej się w Polsce i za granicą, ale posługującej się językiem polskim. Szczegółowe regulaminy w załączeniu.
Oba konkursy wyrosły z konkursów o charakterze lokalnym, które były kontynuowane przez 15 lat. Duże zainteresowanie katechetów, nauczycieli i uczniów oraz społeczności lokalnej daje nadzieję na kolejne sukcesy.
W imieniu organizatorów:
Jolanta Szewczyk, Ewa Piękoś, Piotr Wróbel”