AKTUALNOŚĆ MYŚLI SPOŁECZNO-EDUKACYJNEJ BŁ. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Konferencja realizowana w formie hybrydowej

przez MCDN Ośrodek w Tarnowie

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

„AKTUALNOŚĆ MYŚLI SPOŁECZNO-EDUKACYJNEJ BŁ. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO”

08.11.2021 r.

Ideą konferencji jest włączenie się w obchody Roku Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego poprzez przybliżenie poglądów społecznych i wychowawczych oraz nauki Prymasa Tysiąclecia. Program konferencji wpisuje się także w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego. Konferencja została objęta honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak. Konferencja uzyskała także patronat medialny RDN Małopolska oraz Tarnowskiego Gościa Niedzielnego.

PROGRAM KONFERENCJI:

15:00 – 15:15    Otwarcie konferencji

dr Łukasz Cieślik, Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ewa Sojat, Wicedyrektor ds. Ośrodka w Tarnowie

ks. dr Tomasz Lelito, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

15:15 – 16:00     „Wychowanie do wartości moralnych a wyzwania cywilizacji w  nauczaniu bł. kard. Stefana Wyszyńskiego”

Ks. dr hab. Marek Kluz, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII Sekcja w Tarnowie,  autor licznych publikacji z zakresu teologii moralnej, wychowania do wartości, zagadnień etycznych oraz z zakresu tematyki związanej z rodziną, wykładowca teologii moralnej ogólnej i szczegółowej.

16:00 – 16:45     „Bł. kard. Stefan Wyszyński w oczach świadka. Na ile Jego nauczanie może być propozycją dla współczesnej młodzieży?”

Iwona Czarcińska, członek Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, członek zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Prymasa Wyszyńskiego, redaktor Wydawnictwa Soli Deo, które wydało min. „Zapiski więzienne”. Pani Iwona to przede wszystkim świadek, który znał i miał okazję pracować z kardynałem Wyszyńskim.

16:45 – 17:30     „Szkolne Koła Caritas – idea, działalność, wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży”

Ks. Krzysztof Majerczak, Wicedyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej, koordynator Szkolnych Kół Caritas

17:30 – 18:15     „Wolontariat – drogą do kształtowania właściwych postaw  szlachetności i zaangażowania społecznego dzieci i młodzieży”

Magdalena Bednarek, nauczyciel religii, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, długoletnia opiekunka SKC działającego przy Szkole Podstawowej w Tymowej, obecnie dyrektor Publicznego Przedszkola w Tymowej

Danuta Cybura, nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Gminnych w Łapczycy, opiekunka Szkolnego Koła Caritas

Agata Polek, nauczyciel religii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie, opiekunka Szkolnego Koła Caritas

18:15   Zakończenie konferencji

Uczestnictwo w Konferencji jest możliwe w formie stacjonarnej i online. Rejestracji na wybraną przez siebie formę można dokonać pod następującymi linkami:

Forma stacjonarna dedykowana zainteresowanym osobom z miasta Tarnów i powiatu tarnowskiego odbędzie się w sali konferencyjnej MCDN Ośrodek w Tarnowie:

Forma online dedykowana wszystkim zainteresowanym nauczycielom, jako transmisja z sali konferencyjnej poprzez MS Teams. Link do transmisji online z konferencji zostanie przesłany drogą e-mail: