Informacja o warsztatach dla katechetów organizowanych w MCDN w Tarnowie

Zainteresowanych katechetów zapraszam na kolejne warsztaty w roku katechetycznym 2021/2022 pt. ”Katecheza XXI wieku – wyzwania współczesnej katechezy”.

Katecheta jest wychowawcą, nauczycielem wiary, świadkiem wartości i ideałów chrześcijańskich. Celem katechezy jest głoszenie orędzia zbawczego, a tym samym doprowadzanie uczniów do Chrystusa. Zadaniem katechezy jest wprowadzanie dzieci i młodzieży w świat wartości ewangelicznych; pomaganie im w stawaniu się sobą na wzór Chrystusa. Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na trudności, jakie może napotkać nauczyciel religii podejmując powyższe zadania w szkole XXI wieku oraz pokazanie możliwych sposobów podjęcia dialogu z uczniami, którzy odchodzą od Boga. Katecheta to także nauczyciel, który może troszczyć się o rozwijanie talentów swoich uczniów. Omawiane treści w czasie szkolenia:

  • Młodzież, która odchodzi od Boga.
  • Po co religia potrzebna jest szkole?
  • Katecheza wychowaniem w wierze.
  • Katecheci rybakami talentów.

Proponowana forma doskonalenia trwa 3 godziny dydaktyczne: 15:00 – 17:15 (środa) w terminie do wyboru: I – 27.10.2021 lub II – 17.11.2021 r.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line poprzez program do videokonferencji MS Teams.  Osoby zarejestrowane otrzymają linki do szkolenia na dwa dni przed planowanym terminem warsztatów oraz powiadomienie sms na telefon.

Linki pod którymi można dokonać rejestracji:

27.10.2021 r. – https://srs.mcdn.edu.pl/tarnow/katecheza-xxi-wieku-wyzwania-wspolczesnej-katechezy-i-edycja/

17.11.2021 r. – https://srs.mcdn.edu.pl/tarnow/katecheza-xxi-wieku-wyzwania-wspolczesnej-katechezy-ii-edycja/

W przypadku pytań lub wątpliwości czy rejestracja powiodła się, nie doszedł link na szkolenie można dzwonić do Biura Obsługi Klienta pod numery tel.: 14 688 88 10 wew. 118 oraz 513 042 389 lub do mnie 606 973 395.

Elżbieta Cibor

email: e.cibor@mcdn.edu.pl

tel. 604 973 395