BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY “Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE – EWANGELIA WG ŚW. MATEUSZA” – LISTA LAUREATÓW

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i katechetom, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji Konkursu Kuratoryjnego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego.

Poniżej przedstawiamy listę tegorocznych laureatów:

Barbara Malinowska – Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy – nauczyciel religii: Lucyna Mida
Nadia Abram – Szkoła Podstawowa nr 15 im. gen. Józefa Bema w Tarnowie – nauczyciel religii: Edyta Wardzała 
Daria Antkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu – nauczyciel religii: Wanda Zapiór
Marcin Gaca – Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu – nauczyciel religii: Wanda Zapiór
Justyna Jasińska – Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu -nauczyciel religii: Wanda Zapiór
Matylda Boduła – Szkoła Podstawowa Sacré Coeur w Tarnowie – nauczyciel religii: s. Teresa Kurdziel
Zofia Cebulska– Szkoła Podstawowa nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie – nauczyciel religii: Agata Polek
Zuzanna Florek – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkoły Podstawowej                                        Przedszkola w Słopnicach -nauczyciel religii: Anna Więcek
Samuel Hajduk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dębnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie – nauczyciel religii: ks. Łukasz Gazda
Antonina Kacprzycka – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu -nauczyciel religii:  ks. Andrzej Bajorek
Konrad Kożuch – Szkoła Podstawowa im. Bronisława Wanata w Moszczenicy – nauczyciel religii: ks. Mariusz Mucha Jakub Król – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Słopnicach: nauczyciel religii: Barbara Wilczek
Krzysztof Kukla – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kamionnej – nauczyciel religii: ks. Jerzy Jawor
Elżbieta Kurcap – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mogilnie- nauczyciel religii: ks. Damian Siciarz
Michał Mac – Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu – nauczyciel religii:  Maria Mirek-Legutko
Tomasz Skrzekut – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej – nauczyciel religii: Barbara Bulanda Oliwia Stachoń – Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Popowicach – nauczyciel religii: ks. Mateusz Gurbisz
Jakub Święs – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach – nauczyciel religii: Joanna Job