REKOLEKCJIE DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH W GRÓDKU NAD DUNAJCEM

fot. B. Koza

W Centrum Formacyjno – Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej “Arka” w Gródku nad Dunajcem w dniach od 23 do 26 maja odbył się I turnus rekolekcji dla katechetów świeckich naszej diecezji. Uczestniczyła w nich blisko setka nauczycieli religii. Podczas duchowych ćwiczeń katecheci uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej przez księdza biskupa Stanisława Salaterskiego oraz Dyrektora Wydziału Katechetycznego ks. Andrzeja Jasnosa, mieli możliwość wysłuchania wykładu przedstawicieli Fundacji Wspomagającej Wychowanie “Archezja” z Krakowa oraz wzięli udział w warsztatach: “Aksjologia na lekcji religii. Wychowanie do wartości w szkole i rodzinie – rola i zadania nauczyciela religii”.

Tegorocznym rekolekcjonistą był ks. mgr lic. Marek Migacz, katecheta i Dyrektor Administracyjny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Kolejny termin rekolekcji będzie miał miejsce od 30 maja do 2 czerwca.