FINAŁ XXXIV OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ

Jakub Sudoł, uczeń drugiej klasy w I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie zdobył V miejsce i tytuł laureata XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej. Finałowe zmagania odbyły się od 4 do 6 kwietnia w Radomiu.

Także Emilia Tryba, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie oraz Szymon Pyznarski w Zespołu Szkół w Jodłowej otrzymali tytuł finalisty ogólnopolskich zmagań teologicznych.

Jak co roku Olimpiada Teologii Katolickiej miała trzy etapy, pierwszy z nich organizowany w szkołach miał miejsce 15 listopada 2023, następnie reprezentanci poszczególnych szkół spotkali się 10 stycznia na etapie diecezjalnym. Spośród tego grona w każdej diecezji wyłoniono troje uczestników etapu ogólnopolskiego.

Tematyka tegorocznej Olimpiady dotyczyła znajomości zasad społecznych w nauczaniu Kościoła. Uczniowie musieli poznać m.in. encykliki społeczne kolejnych papieży począwszy od Leona XIII, aż do nauczania papieża Franciszka. Jak wspominali sami uczestnicy materiał konieczny do przygotowania był bardzo wymagający. Za przygotowanie naukowe pytań odpowiadał, jak co roku Komitet diecezjalny oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podczas etapu ogólnopolskiego wszyscy uczestnicy zmierzyli się z testem pisemnym. W drugim etapie, dziesięcioro najlepszych odpowiadało podczas ustnego finału. Jak wspomina laureat Jakub Sudoł pytania podczas ścisłego finału zaczerpnięte zostały z encykliki papieża Franciszka Evangelii gaudium, Populorum progressio św. Pawła VI oraz Caritas in veritate Benedykta XVI.

Na laureatów i finalistów czekały cenne nagrody, wśród nich indeksy na wiele uczelni w Polsce, cenne pozycje książkowe oraz nagrody pieniężne i stypendia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.