RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT LEKCJI RELIGII

Przedstawiamy raport z badania ankietowego na temat lekcji religii przeprowadzonego przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w diecezji tarnowskiej. Badanie zostało przeprowadzone od 8 do 26 stycznia 2024 roku.

Tekst znajduje się poniżej: