DZIEŃ SKUPIENIA DLA KATECHETÓW

18 listopada katecheci Diecezji Tarnowskiej spotkali się w ramach dnia skupienia w auli Bazyliki Kolegiackiej w Nowym
Sączu oraz w kościele pw. bł. Karoliny w Tarnowie.

Po wspólnej modlitwie prelekcję wygłosił dr Franciszek Mróz – wykładowca Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej i Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Tematem wykładu było zagadnienie  “Pielgrzymowanie i turystyka
religijna w Polsce – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Znaczenie pielgrzymek do miejsc świętych
“.

Spotkanie zakończyła modlitwa adoracyjna. Prelegent poruszył kwestię znaczenia pielgrzymowaniu w duchowym wzroście nie tylko pielgrzyma jako jednostki, ale i całej formacji religijnej rodziny. Przy tym posłużył się świadectwem własnej rodziny.
Znamiennym było zdanie wypowiedziane do uczestników, że zna wiele przypadków, kiedy na szlak pielgrzymi wychodził turysta w wracał pielgrzym. Nawiązał również do ciekawego zjawiska adaptacji różnych alternatywnych form komunikacji do rzeczywistości pielgrzymowania (pielgrzymki rowerowe, na rolkach, motocyklowe itp).