KONKURS MISYJNY: OSOBA KS. JANA CZUBY, MĘCZENNIKA W REPUBLICE KONGA W KONTEKSICE 50-LECIA MISJI DIECEZJI TARNOWSKIEJ – ZAPROSZENIE!

Wydział Misyjny i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie Zapraszają Uczniów i Nauczycieli do udziału w diecezjalnym konkursie:

Osoba ks. Jana Czuby, męczennika w Republice Konga, w kontekście 50-lecia misji diecezji tarnowskiej“.

Cele konkursu:

1. Przybliżenie postaci ks. Jana Czuby jako wzoru do naśladowania.

2. Poznanie ideałów i wartości, którymi kierował się w codziennym misjonarskim życiu, a zwłaszcza w trudnym czasie wojny domowej w Republice Konga.

3. Wzbudzenie wrażliwości na bycie „człowiekiem pokoju”.

4. Ukazanie postaci ks. Jana Czuby na tle innych misjonarzy tarnowskich posłanych do 12 krajów świata w ciągu ostatnich 50 lat.

Regulamin i plakaty konkursu: