REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW

fot. A. Szwiec

Tradycyjnie, po raz 23 w Centrum Formacyjno – Rekolekcyjnym “Arka” w Gródku nad Dunajcem odbyły się rekolekcje dla katechetów świeckich Diecezji Tarnowskiej. Zostały one zorganizowane w dwóch turach od 25 do 28 maja oraz od 1 do 4 czerwca.

Tegorocznym rekolekcjonistą był ks. dr Marek Jawor, kapłan diecezji tarnowskiej, biblista, wikariusz w parafii pw. Św. Kazimierza w Nowym Sączu i katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Korzystając ze swojego duszpasterskiego i katechetycznego doświadczenia oraz wiedzy biblijnej wygłosił nauki, których myślą przewodnią było: “Zbawienie człowieka misją Syna Bożego wg Ewangelii św. Marka w katechezie”.

fot. A. Wiater – Kawecka