KONFERENCJA “DOBRO, PRAWDA I PIĘKNO W KRĘGU MYŚLI JANA PAWŁA II”

MCDN Ośrodek w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji

Dobro, prawda i piękno w kręgu myśli Jana Pawła II

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej (stacjonarnie i online)

Termin realizacji:
31 maja 2023 r. (środa)  w godz. 16.00-19.00

Celem konferencji jest ukazanie wartości: dobra, prawdy i piękna  w  aspekcie  filozoficznym i literackim na różnych etapach edukacyjnych, przedmiotach i za pomocą nowoczesnych form  przekazu jako  praktycznej realizacji myśli Jana Pawła II.

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych

Podajemy linki do zapisu:

ZAPISZ SIĘ na spotkanie online

ZAPISZ SIĘ na spotkanie stacjonarne w MCDN Kraków, Garbarska 1

PROGRAM KONFERENCJI:
16.05 – 17.00Dobro, prawda i piękno w filozofii i teologii Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
prof Jarosław Kupczak OP 
–  dominikanin, teolog, profesor nauk teologicznych, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale Teologicznym oraz dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
17.00 – 17.45
Dobro, prawda i piękno w dziełach literackich i teatralnych Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
dr Marta Burghardt 
– absolwentka Wydziału Literatury i Filozofii na Uniwersytecie Libera Università Maria SS. Assunta w Rzymie, pracownik w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
17.45 – 18.00
U źródeł kultury… Inspiracje poetyckie Karola Wojtyły.
Joanna Kantor-Malik
 – nauczyciel doradca metodyczny ds. języka polskiego w MCDN Ośrodku w Krakowie
18.00 – 18.15Miejsce tekstów Karola Wojtyły w edukacji polonistycznej.
Barbara Sykulska
 – nauczyciel doradca metodyczny ds. języka polskiego w MCDN Ośrodku w Krakowie
18.15 – 18.30
O wartościach ze STEAMem.
Agata Wójcik
 – nauczyciel doradca metodyczny ds. języka polskiego w MCDN Ośrodku w Krakowie
18.30 – 18.45
„Wobec piękna gór, czuję, że On jest” – Piękno przyrody w nauczaniu Jana Pawła II.
Joanna Wołoszyn
 – nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania do życia w rodzinie w MCDN Ośrodku w Krakowie
18.45 -19.00
„Dzieje ludzkości przebiegają (..) poprzez rodzinę” (JPII). O wartościach w rodzinie ku pełni człowieczeństwa.
Antonina Świeży
 – nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania do życia w rodzinie w MCDN Ośrodku w Krakowie
19.00 – 19.05  Podsumowanie konferencji

ZAPRASZAMY
Z poważaniem

Elżbieta Zapiór
Specjalista ds. organizacji form doskonalenia
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli