“WSZYSTKO NOWE” – DIECEZJALNE DZIĘKCZYNIENIE ZA SAKRAMENT BIERZMOWANIA

17. CZERWCA 2023 ROKU W SANKTUARIUM BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY W ZABAWIE ODBĘDZIE SIĘ DIECEZJALNE DZIĘKCZYNIENIE ZA SAKRAMENT BIERZMOWANIA.

Prowadzącym to wydarzenie będzie ks. Maciej Kucharzyk MS.

Po dokonaniu rejestracji w formularzu: https://kwestionariusz.diecezja.tarnow.pl/Page/EventPage/1112

i zakończeniu zapisów zostanie rozesłany mail ze szczegółowymi informacjami. Zapisy trwają do 9. czerwca br.

Zwracamy się z gorącą prośbą do Księży Dziekanów, Proboszczów, Wikariuszy jak również Katechetów świeckich o zorganizowanie wyjazdu w ramach parafii czy dekanatu na w/w spotkanie. 

Program spotkania:

Wał – Ruda

9.30 – rejestracja

10.00 – integracja 

10.30 – konferencja pod gruszą

10.45 – Droga Krzyżowa

Zabawa

12.00 – przejazd, posiłek (zapewnia organizator), integracja

13.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu, Sakrament Pokuty

14.30 – Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod adresem: ruszdusze.kontakt@gmail.com

Z modlitwą i nadzieją na spotkanie ks. Marcin Baran

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży wraz ze Współpracownikami