Zaproszenie na Konferencję Naukową

Konferencja realizowana w formie hybrydowej

MCDN Ośrodek w Tarnowie

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJALNEJ W TARNOWIE

KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA

ŚWIAT SZTUKI PRZESTRZENIĄ W PROCESIE EDUKACYJNYM I WYCHOWAWCZYM

DZIECI I MŁODZIEŻY

30.11.2022 r.

Zapisów na niniejszą formę można dokonać pod linkiem https://mcdn.edu.pl/tarnow/swiat-sztuki-przestrzenia-w-procesie-edukacyjnym-i-wychowawczym-dzieci-i-mlodziezy/

Ideą konferencji jest przybliżenie nauczycielom potrzeby wychowania przez sztukę w ramach kształtowania zainteresowań i zamiłowań artystycznych uczniów. Na konferencji zostaną przedstawione metody rozwijania umiejętności włączania sztuki we własne, osobiste życie stymulujące proces uwrażliwiania na prawdę, dobro i piękno.

Zgłoszenie na każdą z form doskonalenia i dokształcania wymaga wypełnienia formularza elektronicznego w Systemie Rezerwacji Szkoleń dostępnego na stronie internetowej Ośrodka www.mcdn.edu.pl. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 29 listopada 2022 r.

z serdecznymi pozdrowieniami

Elżbieta Cibor

Szczegółowy program Konferencji do pobrania: