Ogólnopolski Katechetyczny Konkurs Plastyczny dla uczniów z niepełnosprawnościami „WSZYSCY ŚWIĘCI TO NASI PRZYJACIELE”

OGÓLNOPOLSKI KATECHETYCZNY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „WSZYSCY ŚWIĘCI TO NASI PRZYJACIELE”

  • Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Katechetycznej oraz Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu przy współpracy z dr Magdaleną Kępą
  • Konkurs trwa od dnia 30.09.2022 roku do dnia 10.11.2022 roku
  • Ogłoszenie wyników nastąpi: 15.11.2022 roku.

link do szczegółowych informacji: https://katechizmy.com.pl/autoinstalator/joomla/edukacja-osob-niepelnosprawnych/konkurs-plastyczny

Zapraszamy do udziału w Konkursie!