PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW DIECEZJI TARNOWSKIEJ NA JASNA GÓRĘ

Tegoroczna pielgrzymka maturzystów odbyła się 16 kwietnia 2021 r. Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii w modlitwie za maturzystów na Jasnej Górze wzięli udział katecheci uczący w klasach maturalnych i przedstawiciele młodzieży. Modlitwie przewodniczył ks. bp Stanisław Salaterski.

Fotogaleria z wydarzenia: ks. M. Kostrzewa, Portal Diecezji Tarnowskiej

Homilia ks. bp. Stanisława Salaterskiego:

Akt zawierzenia młodzieży maturalnej Matce Bożej

Jasna Góra, 16 kwietnia 2021 r.

Sub Tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix…

“Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko…”

Wielka Boga i Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,

Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!

W imieniu młodych z Diecezji Tarnowskiej, którzy z powodu pandemii nie mogli dzisiaj przybyć przed Twoje święte oblicze w jasnogórskiej kaplicy, z wielką ufnością wołamy słowami wpisanymi w herb naszej diecezji: Sub Tuum praesidium – Pod Twoją obronę!

W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, pragniemy więc dzisiaj powierzyć Twojej macierzyńskiej opiece młodzież maturalną Diecezji Tarnowskiej, ich środowiska rodzinne
i szkolne oraz wszystkich, których Pan Bóg stawia na ich drodze.

W sposób szczególny pragniemy zwrócić się dzisiaj do Ciebie Matko o wyproszenie łaski spokojnego przebiegu matur w tych niełatwych czasach, pomyślnego zdania egzaminów
i właściwego, zgodnego z danym przez Boga powołaniem, wyboru dalszej drogi życiowej.

Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas przedziwną pomocą i obroną na drogach życia przenikniętego wiarą i zaufaniem Twojemu Synowi.

Dlatego, oddani pod Twoją opiekę, pragniemy czynić w naszym życiu osobistym nie wolę własną, ale wolę Twojego Syna i Twoją. Pragniemy jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, w trosce o zbawienie każdego człowieka.

Przywołując słowa św. Jana Pawła II, wołamy dzisiaj za nim: „Przychodzimy do Ciebie jako do naszej Matki i przez Twoje pośrednictwo prosimy Chrystusa o prawdziwą wolność, o żywą wiarę (…). Ty, Matko, znasz nasze ograniczenia, ale również wszystkie nasze marzenia, plany na przyszłość i możliwości. Spraw, abyśmy umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w nas (por. 1 P 3,15)

Powierzając Tobie to, co w nas najlepsze i zdrowe, powierzamy Ci się także z tym, co w nas zagrożone od wewnątrz i od zewnątrz: lecz nas z grzechów i niemocy, wydobywaj z klęski i błędu, chroń przed lekceważeniem życia i tym wszystkim, co zdrowiu i życiu zagraża.

Zachowaj od samotności; od samotności, która nie jest z wyboru, z którą wielu nie potrafi sobie dać rady. Spraw, aby ona nigdy nie zamieniła się w rozpacz” (Jan Paweł II, Akt zawierzenia młodzieży Matce Bożej, 15 sierpnia 1991 r.).

Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania Tobie maturzystów Diecezji Tarnowskiej. Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do każdego z nas.

Do Syna swego nas prowadź, z Nim nas pojednaj, Jemu nas polecaj. Jemu nas oddawaj… Amen.

Biskup Stanisław Salaterski – Diecezja Tarnowska