PRACOWNICY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

Dyrektor

ks. dr Tomasz Lelito

Wizytator nauki religii

ks. dr Andrzej Jasnos

Sekretariat

s. mgr M. Władysława Buczyńska

s. mgr M. Józefa Madoń

Diecezjalny moderator katechizacji dzieci niepełnosprawnych

ks. mgr Rafał Łukasik